27 Aralık 2013 Cuma

Biz Kimiz?

Biz Kimiz?
Trans Danışma Merkezi Derneği (T-Der)

“Trans Danışma Merkezi trans bireyler için var, çünkü trans bireylerin desteğe, güçlü ve örgütlü olmaya ihtiyacı var.”

Biz trans bireyler, geçiş sürecinde hukuki, tıbbi ve sosyal sorunlarla baş etmek zorunda kalıyoruz.
- Trans geçiş sürecinde yaşanan çatışmaların çözümünde yardımcı olmak,
- Geçiş sürecinin hukuki ve tıbbi aşamalarını izlemek ve kolaylaştırmak,
- Hukuki ihtiyaçları danışmanlar ve avukatlar aracılığıyla karşılamak,
- Sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırmak,
- Geçiş sürecinde yaşanan ayrımcılıkları raporlamak,
- Geçiş sürecinde çalışan sağlık personelini trans bireyler konusunda bilgilendirmek,
- Trans bireyler arasında dayanışma ağı kurarak trans geçişi ile ilgili deneyim aktarımını sağlamak,
- Geçiş sürecine dair doğru bilgiyi yaygınlaştırmak,
- Cinsiyet geçiş sürecindeki bilgilerin belirli bir merkezde toplanabilmesi amacıyla çalışmalarımıza Temmuz 2013’te Ankara’da başladık.

Trans geçiş süreci her trans birey için farklılık göstermekte. Yaşı, hukuki durumu, medeni hali, ekonomik koşulları farklı olan trans bireyler için geçiş süreci de farklılaşmakta ve trans bireylere bu farklılıklar gözetilerek danışmanlık verilmektedir.

Trans Danışma Merkezi Derneği (T-Der)’e ulaşmak için,
Adresimiz: Fevzi Çakmak 1 Sokak No: 19 Daire: 13 / Kızılay – Ankara
Telefonumuz: 0 312 2323858
Twitter’dan bizi takip etmek için: https://twitter.com/tdernegi

Trans Sohbetler – "Açılma"

Trans Sohbetler – "Açılma"
Salı günleri kimselere söz vermeyin. Bundan böyle her Salı T-Der’de buluşuyoruz.

Trans Sohbetler’in ilk gündemi “Açılma”;

Trans bireyler ailelerine, öğretmenlerine, arkadaşlarına, sosyal çevrelerine, kamu kurumlarına, geçiş sürecindeki doktorlara, hakimlere ve diğer öznelere nasıl açılıyorlar, ne gibi zorluklarla karşılaşıyorlar, açılma sürecini kolaylaştırmak için neler yapabilirler, bu süreçte kendilerini nasıl güçlendirebilirler?


Tüm bunları konuşmak için ve sonraki sohbet konularını birlikte belirleyebilmek için 7 Ocak Salı günü 18:30’de hepinizi T-Der’e bekliyoruz.6 Aralık 2013 Cuma

"Trans Geçiş Süreci" Konuşulacak

ANKA ve T-Der’in ortaklaşa olarak gerçekleştireceği “Trans Geçiş Süreci” etkinliği 17 Aralık 2013 Salı günü saat 17:00’da.


Trans Danışma Merkezi Derneği'nde gerçekleştirilecek etkinlikte trans bireylerin geçiş sürecinde yaşadıkları problemler, yapması gerekenler, yasal ve psikolojik süreç ve merak edilen daha birçok konu konuşulacak.

T-Der kurucularından Aras Güngör, Doğa Asi Çevik ve Deniz Eren Mutlu'nun bilgilendirici sunumları sonrası soru-yanıt olarak devam edecek olan etkinlik T-Der ofisinde gerçekleştirilecek.

Etkinlik sayfasına ulaşmak için tıklayınız.

23 Temmuz 2013 Salı

Trans Danışma Merkezi Derneği (T-DER) Kuruldu

22.07.2013 Pazartesi günü Ankara Valiliği Dernekler İl Genel Müdürlüğü'ne gerekli evraklarımızı teslim ettik ve resmi olarak kurulduk. 

Tüzüğümüzde de belirttiğimiz gibi Trans Danışma Merkezi Derneği, trans bireylerin trans geçiş süreci öncesinde, geçiş sürecinde ve geçiş süreci sonrasında yaşadıkları ve özelde cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği temelli şiddet, baskı, sosyal dışlanma ve ayrımcılık durumları ile ilgili veri oluşturmayı ve geçiş sürecinde yaşanan tüm ayrımcılık biçimlerinin ortadan kalkmasına yönelik çalışmayı amaçlar.


T-DER; bu doğrultuda trans bireylerin her türlü insan haklarını kategori ve ayrım gözetmeksizin amaçları doğrultusunda çalışma alanı içine dahil eder.

T-DER; adalet ve eşitlik ilkeleri doğrultusunda inanç, dil, etnik köken, yaş, cinsiyet, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, bedensel özellikler, yaşam tarzı ya da herhangi bir sosyal statü temelli ayrımcılığa ve sosyal dışlanmaya karşı hak temelli sosyal politika anlayışını geliştirir ve uygular.

T-DER; trans bireylerin, toplumsal cinsiyet bağlamında yasal metinlerde tanımlanmamış kimlikleri ya da bu alanda kendisini herhangi bir kimlik altında tanımlamadan baskı şiddet ve ayrımcılığa maruz kalan bireylerin haklarını da aynı şekilde savunur.

T-DER amaçları doğrultusunda ekonomik ve sosyal haklar alanında ve cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği dolayısıyla ayrımcılığa uğrayan trans bireylerin haklarını gözetir ve geliştirir. Bu bağlamda sağlıkta, eğitimde, barınmada, ulaşımda, çalışma hayatında, istihdamda ve kültürel alanda ulusal ve uluslararası sözleşmeler ve sosyal devlet ilkeleri üzerinden çalışmalar yürütür.

Trans bireylere geçiş sürecinde yaşadıkları çatışmaların çözümünde danışmanlık vererek bireyleri güçlendirme faaliyetleri yürütür, bu alanda yaşanan her türlü ayrımcılığı önlemek için projeler geliştirir. Devletlerin ve uluslararası kuruluşların insanlara karşı sorumluğunu hatırlatmak için lobi faaliyetlerini ve raporlama çalışmalarını yerel ve uluslararası düzeyde sürdürür.

Danışmanlık hizmetlerimizden yararlanmak için transdanisma@gmail.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.
Üyelik koşullarını öğrenmek ve üyelik işlemleri için transdernek@gmail.com adresine mail atmanız yeterlidir.

20 Haziran 2013 Perşembe

Trans Danışma Merkezi Derneği (T-Der) Kuruluş Bildirgesi

Biz trans bireyler, trans geçiş sürecinde hukuki, tıbbi ve sosyal sorunlarla baş etmek zorunda kalıyoruz. Maalesef çoğumuz bu süreçlerin sonunda bir çok ihlale uğruyoruz.

Trans geçiş süreci her trans birey için farklılık göstermekte. Yaşı, hukuki durumu, medeni hali, ekonomik koşulları farklı olan trans bireyler için geçiş sürecinin bireysel olması ve trans bireylere bu farklılıkları gözeterek danışmanlık verilmesi gerekmekte.

Trans bireyler geçiş süreçlerini gerçekleştirmek için bir takım dava süreçlerinden geçiyorlar. Bir çok arkadaşımız dava başvurusunu eksik veya yanlış yapması nedeniyle süreci daha da uzatıyor. Bu aşamada hukuk danışmanlığı önemli bir ihtiyaç halini alıyor. 

Birçoğumuz hastane sürecinde nereye gideceğimizi, gittiğimiz yerlerde sağlık personeline karşı haklarımızı bilmiyoruz. Çoğu zaman bizler doktorları eğitmek zorunda kalıyoruz. Ameliyat süreçlerini bilmiyoruz ve tüm bu süreçleri el yordamıyla, kendi kendimize öğrenmek zorunda kalıyoruz. 

Bildiğiniz gibi tüm bu süreçlerle ilgili spesifik olarak çalışan herhangi bir dernek ya da danışma merkezi bulunmamakta. 

Bu ihtiyaçlardan yola çıkarak;
- Trans geçiş sürecinde yaşanan çatışmaların çözümünde yardımcı olmak,
- Geçiş sürecinin hukuki ve tıbbi aşamalarını izlemek ve kolaylaştırmak,
- Hukuki ihtiyaçları danışmanlar ve avukatlar aracılığıyla karşılamak,
- Sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırmak,
- Trans geçiş sürecinde yaşanan ayrımcılıkları raporlamak,
- Trans geçiş sürecinde çalışan sağlık personelini trans bireyler konusunda bilgilendirmek,
- Trans bireyler arasında dayanışma ağı kurarak trans geçişi ile ilgili deneyim aktarımını sağlamak,
- Trans geçiş sürecine dair doğru bilgiyi yaygınlaştırmak 
amacıyla çalışmalarımıza 2013 yılının Temmuz ayında öncelikli olarak Ankara'da başlamaya karar verdik. 

Tüm trans bireyleri dayanışmaya davet ediyoruz.

Trans Danışma Merkezi Derneği (T-Der)
https://twitter.com/tdernegi
transdernek@gmail.com 
transdanisma@gmail.com
https://www.facebook.com/groups/499160353441555/