26 Mart 2014 Çarşamba

Seçim Günü Trans Bireylerin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar

Seçim Günü Trans Bireylerin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar

1-) Yanınızda T.C. Kimlik Numaranızı da içeren Nüfus Cüzdanınızı bulundurun. Ayrıca kendinizi tanıtan bir ya da birkaç kimlik belgesi daha bulundurmaya çalışın. (Pasaport, sürücü belgesi, öğrenci belgesi vs… )

2-) Nüfus kayıtlarında hakkınızda “cinsiyet değişikliği” ve/veya “isim değişikliği” işlemi gerçekleşmiş olmasına rağmen seçim görevlilerinde bulunan belgelerde önceki isminizin ya da cinsiyetinizin yer alması durumunda sorunu çözebilmek için mahkeme kararlarınızın aslı veya fotokopisini yanınızda bulundurun. Ayrıca mahkemeniz devam ediyorsa mahkemenin verdiği ara kararlardan herhangi birini yanınızda bulundurabilirsiniz.

3-) Yanınızda bulundurduğunuz kimlik belgelerindeki fotoğraflar ile şu anki görünümünüzün farklı olması durumunda görevlilerin bunu anlayabilmeleri için eğer varsa cinsiyet değişim sürecinde olduğunuzu belgeleyebilmek için hastane raporunu bulundurabilirsiniz.

4-) Eğer cinsiyet kimliğiniz ve/veya cinsel yöneliminiz nedeniyle oy kullanmanız engellenirse bunu yazılı olarak sandık görevlilerinden belgelendirmesini isteyin. Yani sandık görevlilerine tutanak tutturma hakkınızı kullanabilirsiniz. Ve bunun bir nüshasını mutlaka alın. 

5-) Herhangi bir ayrımcılık durumunda size yardım edebilecek kişi ya da kişilere ulaşabilmek için cep telefonunuz yanınızda ve açık olsun.

Anayasa'da yer alan oy kullanma hakkınızdan vazgeçmeyin!

Trans Danışma Merkezi Derneği (T-Der)
0312 232 3858

18 Mart 2014 Salı

Seçimlerde Trans Bireyler - T-DER BASIN AÇIKLAMASI - 18.03.2014

BASINA VE KAMUOYUNA
18.03.2014

30 Mart 2014 Yerel Seçimlerinde, seçimlerin demokratik bir ortamda gerçekleşmesi, seçim hakkından eşit fırsatlarla yararlanılabilmesi için kadınlar, engelliler, okuma yazma bilmeyenler, yaşlılar, LGBİ (Lezbiyen, Gey, Biseksüel, İnterseks) bireylerin ve özelde Trans bireylerin oy kullanma haklarından diğer “herkes” gibi eşit bir şekilde yararlanabilmeleri için özel bir takım tedbirler alınması gerekmektedir.

Trans Danışma Merkezi Derneği (T-Der) olarak dikkat çekmek istediğimiz konu bazı trans bireylerin kimlik renkleri ve cinsiyet kimliklerinin uyuşmaması sorunudur.

Trans bireyler çoğunlukla Medeni Kanun’un 40. Maddesi’nde* düzenlenen “cinsiyet değişikliği” sürecini başlatmamış veya sürecine devam etmekte olup kimlik renklerinin cinsiyet kimliklerinden farklı olması nedeniyle kamu kurumlarında çeşitli zorluklarla karşılaşmaktadırlar.

Kimlik rengi seçim süreçlerinde de aynı şekilde ayrımcı uygulamalarla karşılaşacaklarını düşünerek bilinçli olarak oy kullanmamalarına neden olmaktadır ya da oy kullanmak için cesaretlenip sandığa gittiklerinde ise kimlik renklerinin cinsiyet kimlikleri ile uyuşmaması bahane edilerek oy kullanmaları engellenmektedir.

Bu nedenlerle yaşanabilir bir kent için trans bireylerin fikirleri sandıkta karşılığını bulmalı ve trans bireylerin oy kullanabilmeleri için başta Yüksek Seçim Kurulu (YSK) olmak üzere, siyasi partiler ve sivil toplum örgütlerince birtakım tedbirlerin alınması acilen gerekmektedir.

T-Der olarak başta YSK'nin sandık görevlilerine verecekleri eğitimde bu konuyu dikkate almaları, LGBTİ aktivistlerin sandıklarda akranlarına destek olmaları gerekmektedir.

30 Mart 2014 Pazar günü ayrımcılığa uğrama endişesiyle oy kullanmaktan çekinen trans bireyler için T-Der olarak herkesi bu konuda duyarlı olmaya ve trans bireyleri de Anayasa’nın 67. Maddesi’nde düzenlenen “Seçme, Seçilme ve Siyasi Faaliyette Bulunma” haklarını kullanarak oy vermeye davet ediyoruz.

*Türk Medeni Kanunu MADDE 40.- Cinsiyetini değiştirmek isteyen kimse, şahsen başvuruda bulunarak mahkemece cinsiyet değişikliğine izin verilmesini isteyebilir. Ancak, iznin verilebilmesi için, istem sahibinin onsekiz yaşını doldurmuş bulunması ve evli olmaması; ayrıca transseksüel yapıda olup, cinsiyet değişikliğinin ruh sağlığı açısından zorunluluğunu ve üreme yeteneğinden sürekli biçimde yoksun bulunduğunu bir eğitim ve araştırma hastanesinden alınacak resmî sağlık kurulu raporuyla belgelemesi şarttır. Verilen izne bağlı olarak amaç ve tıbbî yöntemlere uygun bir cinsiyet değiştirme ameliyatı gerçekleştirildiğinin resmî sağlık kurulu raporuyla doğrulanması hâlinde, mahkemece nüfus sicilinde gerekli düzeltmenin yapılmasına karar verilir.

Trans Danışma Merkezi Derneği
Fevzi Çakmak 1 Sokak 19-13 Kızılay / Ankara
0312 232 38 58