8 Nisan 2014 Salı

Kurumsal web sitemizi ziyaret edin

Kurumsal web sitemiz yayında:

http://www.t-der.org

Danışmanlık, geçiş süreci ile ilgili sık sorulan sorular ve dernek üyeliği için ziyaret ediniz!

http://www.t-der.org

26 Mart 2014 Çarşamba

Seçim Günü Trans Bireylerin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar

Seçim Günü Trans Bireylerin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar

1-) Yanınızda T.C. Kimlik Numaranızı da içeren Nüfus Cüzdanınızı bulundurun. Ayrıca kendinizi tanıtan bir ya da birkaç kimlik belgesi daha bulundurmaya çalışın. (Pasaport, sürücü belgesi, öğrenci belgesi vs… )

2-) Nüfus kayıtlarında hakkınızda “cinsiyet değişikliği” ve/veya “isim değişikliği” işlemi gerçekleşmiş olmasına rağmen seçim görevlilerinde bulunan belgelerde önceki isminizin ya da cinsiyetinizin yer alması durumunda sorunu çözebilmek için mahkeme kararlarınızın aslı veya fotokopisini yanınızda bulundurun. Ayrıca mahkemeniz devam ediyorsa mahkemenin verdiği ara kararlardan herhangi birini yanınızda bulundurabilirsiniz.

3-) Yanınızda bulundurduğunuz kimlik belgelerindeki fotoğraflar ile şu anki görünümünüzün farklı olması durumunda görevlilerin bunu anlayabilmeleri için eğer varsa cinsiyet değişim sürecinde olduğunuzu belgeleyebilmek için hastane raporunu bulundurabilirsiniz.

4-) Eğer cinsiyet kimliğiniz ve/veya cinsel yöneliminiz nedeniyle oy kullanmanız engellenirse bunu yazılı olarak sandık görevlilerinden belgelendirmesini isteyin. Yani sandık görevlilerine tutanak tutturma hakkınızı kullanabilirsiniz. Ve bunun bir nüshasını mutlaka alın. 

5-) Herhangi bir ayrımcılık durumunda size yardım edebilecek kişi ya da kişilere ulaşabilmek için cep telefonunuz yanınızda ve açık olsun.

Anayasa'da yer alan oy kullanma hakkınızdan vazgeçmeyin!

Trans Danışma Merkezi Derneği (T-Der)
0312 232 3858

18 Mart 2014 Salı

Seçimlerde Trans Bireyler - T-DER BASIN AÇIKLAMASI - 18.03.2014

BASINA VE KAMUOYUNA
18.03.2014

30 Mart 2014 Yerel Seçimlerinde, seçimlerin demokratik bir ortamda gerçekleşmesi, seçim hakkından eşit fırsatlarla yararlanılabilmesi için kadınlar, engelliler, okuma yazma bilmeyenler, yaşlılar, LGBİ (Lezbiyen, Gey, Biseksüel, İnterseks) bireylerin ve özelde Trans bireylerin oy kullanma haklarından diğer “herkes” gibi eşit bir şekilde yararlanabilmeleri için özel bir takım tedbirler alınması gerekmektedir.

Trans Danışma Merkezi Derneği (T-Der) olarak dikkat çekmek istediğimiz konu bazı trans bireylerin kimlik renkleri ve cinsiyet kimliklerinin uyuşmaması sorunudur.

Trans bireyler çoğunlukla Medeni Kanun’un 40. Maddesi’nde* düzenlenen “cinsiyet değişikliği” sürecini başlatmamış veya sürecine devam etmekte olup kimlik renklerinin cinsiyet kimliklerinden farklı olması nedeniyle kamu kurumlarında çeşitli zorluklarla karşılaşmaktadırlar.

Kimlik rengi seçim süreçlerinde de aynı şekilde ayrımcı uygulamalarla karşılaşacaklarını düşünerek bilinçli olarak oy kullanmamalarına neden olmaktadır ya da oy kullanmak için cesaretlenip sandığa gittiklerinde ise kimlik renklerinin cinsiyet kimlikleri ile uyuşmaması bahane edilerek oy kullanmaları engellenmektedir.

Bu nedenlerle yaşanabilir bir kent için trans bireylerin fikirleri sandıkta karşılığını bulmalı ve trans bireylerin oy kullanabilmeleri için başta Yüksek Seçim Kurulu (YSK) olmak üzere, siyasi partiler ve sivil toplum örgütlerince birtakım tedbirlerin alınması acilen gerekmektedir.

T-Der olarak başta YSK'nin sandık görevlilerine verecekleri eğitimde bu konuyu dikkate almaları, LGBTİ aktivistlerin sandıklarda akranlarına destek olmaları gerekmektedir.

30 Mart 2014 Pazar günü ayrımcılığa uğrama endişesiyle oy kullanmaktan çekinen trans bireyler için T-Der olarak herkesi bu konuda duyarlı olmaya ve trans bireyleri de Anayasa’nın 67. Maddesi’nde düzenlenen “Seçme, Seçilme ve Siyasi Faaliyette Bulunma” haklarını kullanarak oy vermeye davet ediyoruz.

*Türk Medeni Kanunu MADDE 40.- Cinsiyetini değiştirmek isteyen kimse, şahsen başvuruda bulunarak mahkemece cinsiyet değişikliğine izin verilmesini isteyebilir. Ancak, iznin verilebilmesi için, istem sahibinin onsekiz yaşını doldurmuş bulunması ve evli olmaması; ayrıca transseksüel yapıda olup, cinsiyet değişikliğinin ruh sağlığı açısından zorunluluğunu ve üreme yeteneğinden sürekli biçimde yoksun bulunduğunu bir eğitim ve araştırma hastanesinden alınacak resmî sağlık kurulu raporuyla belgelemesi şarttır. Verilen izne bağlı olarak amaç ve tıbbî yöntemlere uygun bir cinsiyet değiştirme ameliyatı gerçekleştirildiğinin resmî sağlık kurulu raporuyla doğrulanması hâlinde, mahkemece nüfus sicilinde gerekli düzeltmenin yapılmasına karar verilir.

Trans Danışma Merkezi Derneği
Fevzi Çakmak 1 Sokak 19-13 Kızılay / Ankara
0312 232 38 584 Şubat 2014 Salı

T-Der Kasım, Aralık 2013, Ocak 2014 Faaliyet Raporu, Etkinlikler:

T-Der Faaliyet Raporu, Etkinlikler:
·         10 Kasım 2013 - İlk etkinlik olarak dernek binamızda Dayanışma Kahvaltısı düzenledik:

·         16 Kasım 2013 - Film Gösterimi / Dikkat Okulda Trans Var
·         28 Kasım 2013 - Ankara Üniversitesi Dikkat Okulda Trans Var ve T-Der Söyleşisi
·         15 Aralık 2013 - Mersin 7 Renk LGBT Derneği ile birlikte “Dikkat Okulda Trans Var” Gösterimi gerçekleştirdik ve T-Der ile ilgili bilgi aktarımında bulunduk:

·         17 Aralık 2013 - ANKA LGBT üyelerine Trans Geçiş Süreci eğitimi verdik
·         18 Aralık 2013 - Yılbaşı partisine katılım yüksekti:

·         21 Aralık 2013 - Kaos GL ile birlikte Ebelik ve Hemşirelik öğrencilerine eğitim düzenlendi:
·         25 Aralık 2013 Bilkent Üniversitesi Dikkat Okulda Trans Var gösterimi ve T-Der söyleşisi
·         4 Ocak 2014 Eskişehir Eğitim-Sen ile birlikte Dikkat Okulda Trans Var gösterimi gerçekleştirdik ve film sonrasında "cinsiyet geçiş" süreci hakkında konuştuk:

·         7 Ocak 2014 'Trans Sohbetler'in ilkinde "Açılma"yı konuştuk
·         14 Ocak 2014 Bülent Ersoy’un başı kapalı programa çıkması üzerine cinsiyet kimliği ile ilgili sosyal medyada yapılan transfobik yorumlara karşı basın açıklaması yayınladık

·         14 Ocak 2014 Meclis ziyareti - CHP Milletvekili Aylin Nazlıaka ile görüştük ve derneğimizin faaliyetlerini anlattık
·         14 Ocak 2014 Trans sohbetler 2'nin konu başlığı "LGBT Kavramlar" idi
·         19 Ocak 2014 Gözlemeli Film gösterimi düzenledik / “Normal” filmini hep birlikte izledik:
·         21 Ocak 2014 'Trans Sohbetler'in 3.sünde "Transfobi"yi masaya yatırdık
·         21 Ocak 2014 Kuirfest'te Dikkat Okulda Trans Var gösterimi sonrası T-Der ile ilgili bilgi aktarımında bulunduk
·         28 Ocak 2014 'Trans Sohbetler'in 4. başlığı "Psikoloji"ydi

Etkinliklerimiz tüm hızıyla devam edecek

Bize ulaşmak ve etkinliklerimize katılmak için 0 312 232 38 58'i arayabilirsiniz.

transdernek@gmail.com 

27 Aralık 2013 Cuma

Biz Kimiz?

Biz Kimiz?
Trans Danışma Merkezi Derneği (T-Der)

“Trans Danışma Merkezi trans bireyler için var, çünkü trans bireylerin desteğe, güçlü ve örgütlü olmaya ihtiyacı var.”

Biz trans bireyler, geçiş sürecinde hukuki, tıbbi ve sosyal sorunlarla baş etmek zorunda kalıyoruz.
- Trans geçiş sürecinde yaşanan çatışmaların çözümünde yardımcı olmak,
- Geçiş sürecinin hukuki ve tıbbi aşamalarını izlemek ve kolaylaştırmak,
- Hukuki ihtiyaçları danışmanlar ve avukatlar aracılığıyla karşılamak,
- Sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırmak,
- Geçiş sürecinde yaşanan ayrımcılıkları raporlamak,
- Geçiş sürecinde çalışan sağlık personelini trans bireyler konusunda bilgilendirmek,
- Trans bireyler arasında dayanışma ağı kurarak trans geçişi ile ilgili deneyim aktarımını sağlamak,
- Geçiş sürecine dair doğru bilgiyi yaygınlaştırmak,
- Cinsiyet geçiş sürecindeki bilgilerin belirli bir merkezde toplanabilmesi amacıyla çalışmalarımıza Temmuz 2013’te Ankara’da başladık.

Trans geçiş süreci her trans birey için farklılık göstermekte. Yaşı, hukuki durumu, medeni hali, ekonomik koşulları farklı olan trans bireyler için geçiş süreci de farklılaşmakta ve trans bireylere bu farklılıklar gözetilerek danışmanlık verilmektedir.

Trans Danışma Merkezi Derneği (T-Der)’e ulaşmak için,
Adresimiz: Fevzi Çakmak 1 Sokak No: 19 Daire: 13 / Kızılay – Ankara
Telefonumuz: 0 312 2323858
Twitter’dan bizi takip etmek için: https://twitter.com/tdernegi

Trans Sohbetler – "Açılma"

Trans Sohbetler – "Açılma"
Salı günleri kimselere söz vermeyin. Bundan böyle her Salı T-Der’de buluşuyoruz.

Trans Sohbetler’in ilk gündemi “Açılma”;

Trans bireyler ailelerine, öğretmenlerine, arkadaşlarına, sosyal çevrelerine, kamu kurumlarına, geçiş sürecindeki doktorlara, hakimlere ve diğer öznelere nasıl açılıyorlar, ne gibi zorluklarla karşılaşıyorlar, açılma sürecini kolaylaştırmak için neler yapabilirler, bu süreçte kendilerini nasıl güçlendirebilirler?


Tüm bunları konuşmak için ve sonraki sohbet konularını birlikte belirleyebilmek için 7 Ocak Salı günü 18:30’de hepinizi T-Der’e bekliyoruz.6 Aralık 2013 Cuma

"Trans Geçiş Süreci" Konuşulacak

ANKA ve T-Der’in ortaklaşa olarak gerçekleştireceği “Trans Geçiş Süreci” etkinliği 17 Aralık 2013 Salı günü saat 17:00’da.


Trans Danışma Merkezi Derneği'nde gerçekleştirilecek etkinlikte trans bireylerin geçiş sürecinde yaşadıkları problemler, yapması gerekenler, yasal ve psikolojik süreç ve merak edilen daha birçok konu konuşulacak.

T-Der kurucularından Aras Güngör, Doğa Asi Çevik ve Deniz Eren Mutlu'nun bilgilendirici sunumları sonrası soru-yanıt olarak devam edecek olan etkinlik T-Der ofisinde gerçekleştirilecek.

Etkinlik sayfasına ulaşmak için tıklayınız.