23 Temmuz 2013 Salı

Trans Danışma Merkezi Derneği (T-DER) Kuruldu

22.07.2013 Pazartesi günü Ankara Valiliği Dernekler İl Genel Müdürlüğü'ne gerekli evraklarımızı teslim ettik ve resmi olarak kurulduk. 

Tüzüğümüzde de belirttiğimiz gibi Trans Danışma Merkezi Derneği, trans bireylerin trans geçiş süreci öncesinde, geçiş sürecinde ve geçiş süreci sonrasında yaşadıkları ve özelde cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği temelli şiddet, baskı, sosyal dışlanma ve ayrımcılık durumları ile ilgili veri oluşturmayı ve geçiş sürecinde yaşanan tüm ayrımcılık biçimlerinin ortadan kalkmasına yönelik çalışmayı amaçlar.


T-DER; bu doğrultuda trans bireylerin her türlü insan haklarını kategori ve ayrım gözetmeksizin amaçları doğrultusunda çalışma alanı içine dahil eder.

T-DER; adalet ve eşitlik ilkeleri doğrultusunda inanç, dil, etnik köken, yaş, cinsiyet, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, bedensel özellikler, yaşam tarzı ya da herhangi bir sosyal statü temelli ayrımcılığa ve sosyal dışlanmaya karşı hak temelli sosyal politika anlayışını geliştirir ve uygular.

T-DER; trans bireylerin, toplumsal cinsiyet bağlamında yasal metinlerde tanımlanmamış kimlikleri ya da bu alanda kendisini herhangi bir kimlik altında tanımlamadan baskı şiddet ve ayrımcılığa maruz kalan bireylerin haklarını da aynı şekilde savunur.

T-DER amaçları doğrultusunda ekonomik ve sosyal haklar alanında ve cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği dolayısıyla ayrımcılığa uğrayan trans bireylerin haklarını gözetir ve geliştirir. Bu bağlamda sağlıkta, eğitimde, barınmada, ulaşımda, çalışma hayatında, istihdamda ve kültürel alanda ulusal ve uluslararası sözleşmeler ve sosyal devlet ilkeleri üzerinden çalışmalar yürütür.

Trans bireylere geçiş sürecinde yaşadıkları çatışmaların çözümünde danışmanlık vererek bireyleri güçlendirme faaliyetleri yürütür, bu alanda yaşanan her türlü ayrımcılığı önlemek için projeler geliştirir. Devletlerin ve uluslararası kuruluşların insanlara karşı sorumluğunu hatırlatmak için lobi faaliyetlerini ve raporlama çalışmalarını yerel ve uluslararası düzeyde sürdürür.

Danışmanlık hizmetlerimizden yararlanmak için transdanisma@gmail.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.
Üyelik koşullarını öğrenmek ve üyelik işlemleri için transdernek@gmail.com adresine mail atmanız yeterlidir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder